Teknisk isolering skaber fremtidssikret fundament i bygninger

Ved etablering af et nyt byggeri, kommer man ikke udenom teknisk isolering. Teknisk isolering dækker over installationer som vandrør, ventilationskanaler, varmerør, kedler, procesrør og andre installationer. Det er alt sammen installationer, som er med til at skabe et sundt isoleringssystem i et byggeri. 

Mindsk energitabet med effektiv varmeisolering 

For at mindske energitabet mest muligt, skal der under byggeriet impleme Der skulle nemlig placeres tekniske installationer, som udskiller en del varme kontinuerligt. Ved at få isoleret teknisk, kan vi minimere energitabet, og sørge for ikke at tabe den varme, der udvikles i rummet. I den henseende kan der spares likvider på et for højt varmetab. Samtidigt opnås en fuld funktionsdygtig isolering, for at opretholde en optimal temperatur i byggeriet. 

Passiv brandsikring i den moderne tekniske isolering 

Materialer til Passiv brandsikring i form af Conlit Rockwool er effektiv brandsikring, som sikrer langsom spredning af ild, ved pludseligt opståede brande i bygninger. Det bruges til inddækning af forskellige typer stål og kompositbjælker. 

Ved en korrekt installeret teknisk isolering opretholdes en tæt bygning, hvor fugt og vand holdes ude af byggeriet. Det forlænger levetiden på selve byggeriet indendørs såvel som udendørs. Hvis der er utætheder i et rum eller en bygning,  skal der bruges mere strøm for at holde rummet ved den optimale temperatur. Derfor gøres der i dag meget ud af at anvende kvalitets isolering, når byggerier skal fremstilles. 

Dansk isolerings servicepartner 

Armadan er en dansk leverandør af isolering, og har med deres mangeårige erfaring, de rette kompetencer til at vejlede og rådgive sine kunder, på den mest hensigtsmæssige måde. Høj faglighed og det at kunne vejlede virksomheder i de rette installationer til det givne arbejde er meget essentielt. Armadan kan tilbyde tekniske og fleksible leveringsløsninger, så arbejdsdagen bliver så effektiv og flydende som overhovedet muligt.