Brandisolering af ejendomme

Byggebranchen
Brandisolering er et af de afgørende elementer for at sikrer bygninger og konstruktioner mod brand. Med de forskellige materialer og konstruktionsdele, som er anvendt ved byggeriet, kan fokusset også være at de skal forhindre at [...]

Trænger dit hegn til at blive skiftet ud?

Byggebranchen
Et hegn holder desværre ikke for evigt. Af og til bør det skiftes ud. Det kan være, hvis det er fyldt med huller, eller hvis træværket er begyndt at rådne, så hegnet falder sammen.  Når [...]