Nedrivning af bygninger, ikke så enkelt endda

Hvis du gerne vil rive en bygning ned, skal du sætte dig ind i forholdene og reglerne først. Du skal søge kommunen om tilladelse til at rive bygningen ned. Det er vigtigt, om bygningen er fredet eller er bevaringsværdig. Der kan også være forurening på grunden, og der kan være nogle helt særlige regler, fx indenfor landbrug. Det er en god idé at søge hjælp hos et specialiseret nedrivningsfirma.

Der vil i mange tilfælde være pligt til, at starte byggeri indenfor 1 år efter tilladelsen til nedrivning er givet. Så det er vigtigt at have projekt og finansiering på plads til det kommende projekt.

Regler og økonomi

Udover selve tilladelsen er der også andre regler, du skal holde øje med. Naboerne skal fx have besked og også en tidsplan for hvornår og hvor længe, arbejdet forventes at vare.

Det er fornuftigt at indhente tilbud på en kompleks opgave, som nedrivning er. Bor du på Sjælland eller i København, kan du her læse om et professionelt nedrivningsfirma.

Det anbefales at få foretaget en miljøgennemgang, bl.a. med henblik på de særlige regler om bortskaffelse af affald.

Udfordringer med affald

I forbindelse med håndteringen af affald skal du være opmærksom på stoffer som bly, asbest og PCB. Asbest er brugt i mange tage, og da asbest kan være kræftfremkaldende, og støvet fra asbestplader kan sætte sig i lungerne, er der forskellige regler om håndteringen af asbest i nedrivningsarbejder. Genbrug af asbest er forbudt.

PCB er et elastisk materiale, der tidligere er brugt i bl.a. termoruder. Det er giftigt, og der er regler for, hvordan det skal håndteres, så det skærmes fra dyr og mennesker.

Både Asbest og PCB skal emballeres og forsegles inden aflevering på de godkendte modtagestationer. Der er også særlige krav til håndtering af bly og fx materialer med skimmelsvamp. Ved at søge professionel assistance kan nedrivningen ske forsvarligt.