Landinspektøren har en vigtig rolle i byggeriet

Landinspektør byggeri

Forskellige landinspektør ydelser

Der findes forskellige landinspektør ydelser, som en landinspektør udbyder. De bistår i mangeartede opgaver og er en væsentlig medspiller i mange henseende, man ikke skal tage for givet.

De rådgiver indenfor flere arbejdsområder, da de har en bred viden og kendskab til alt inde for jura og lovgivning.

 

De forskellige landinspektør ydelser der udbydes

Som sagt er det forskellige landinspektør ydelser der udbydes, det er et bredt arbejdsfelt, hvor det er specialiseret landinspektører der sidder på opgaverne. I de forskellige ydelser er det praktiserende landinspektør med speciale indenfor området, der rådgiver og varetager opgaverne. På den måde er du sikret, at du har den bedste mand på sagen inden for din sag.

 

Herunder kan du læse mere om de forskellige landinspektør ydelser.

 • E-rids og GML-filer der benyttes i forbindelse med tinglysning af servitutter og bygninger der er beliggende på lejet grund
 • Opmålinger og beregninger af BBR-arealer, til indarbejdelse i lejekontrakter, salgsmaterialer og andre lignende forhold.
 • Grundig undersøgelse af eksisterende servitut forhold.
 • Rådgivning omkring håndtering af givne problemstillinger og udfordringer, før opstarten af byggeprocesser.
 • Undersøgelser af ejendoms- og naturforhold, samt retlige bindinger.
 • Udarbejdelse af lokal- og kommuneplan, miljøvurdering og VVM-screeninger.
 • Udstykning af erhvervs – og boliggrunde.
 • Udarbejdelse af plangrundlag og undersøgelse af ejendomsforhold.
 • Udarbejdelse af situationsplaner til projektering af nybyggeri eller tilbygninger.
 • Udarbejdelse af terrænmodeller af 2D og 3D maskinstyring.
 • Opmåling og etablering af fikspunkter.
 • Volumenberegning og materiale opgørelse med udgangspunkt af de givne opmålinger. 
 • Skeletablering i forbindelse med ejendomshandel
 • Rådgivning indenfor ejendomsjura, arealoverførsler, sammenlægninger og udstykninger før, under og efter ejendomshandler.
 • Rådgivning i forbindelse med køb og salg af jord
 • Udarbejdelse af skøder ved køb og salg af jord.
 • Bisidder i matrikulære sager om udstykninger, arealoverførelse, sammenlægning og ejendomsberigtigelse. 
 • Markopmåling til EU-støtte.
 • Rådgivning i landbrugslov og relateret lovgivning.
 • Opmåling af ledningsnet.
 • lodsejerforhandling.

Dette er blot et lille indblik i de forskellige landinspektør ydelser en landinspektør udfører. 

 

Nogle af de fagfolk der benytter sig af en landinspektørs ydelser er bland andet:

 • Advokater
 • Bygherre
 • Arkitekter
 • Entreprenører
 • Ejendomsmæglere
 • Ingeniører
 • Grundejere
 • Ledningsejere
 • Landmænd
 • Offentlige myndigheder

Landinspektøren er uundværlig medspiller i samarbejdet med de forskellige faggrupper, grundet deres ekspertise og grundlæggende brede viden. Du er sikkert en kyndig og professionel rådgiver hele vejen igennem dit projekt.