Køb og sælg nybyggeri uden at komme i klemme

Perplexed accountant looking at huge piles of documents held by his business partners while doing financial reports

Når du køber eller sælger en ejendom, skal du vide, hvilke eventuelle skader der er på den, det kan være en fordel at benytte en byggesagkyndig i forbindelse med nybyggeri. Når du skal overtage dit nybyggede hus, kan de gennemgå boligen og pointere fejl og mangler.

Du skal ikke lade dig forblænde, når du køber et nybygget hus. Mange regner med, at et nybygget hus er uden fejl og mangler, og er ikke kritiske nok. Tag derfor en byggesagkyndig med på råd, inden du køber. Ved nybyggeri er det obligatorisk, at der tegnes en byggeskadeforsikring, med mindre entreprenøren selv er bygherre.

Det er noget helt andet at købe projektsalg, det vil sige at du køber et hus som endnu ikke er færdigt. Selv om du ikke skal bekymre dig om slidte gulve eller et gammelt tag, er det desværre ikke helt så let. En byggesagkyndig kan hjælpe dig med at få overblik vedrørende usikkerhesmomenter og sætte dig ind i hvor problemer eventuelt kan opstå. Herefter kan du bedst muligt sikre dig at kontrakten dækker alle områder. Her skal du sikre dig, at du ikke selv kommer til at hænge på udgiften til at få fejl og mangler lavet.

Drømmen om et nyt, flot og moderne hus behøver ikke blive en grim overraskelse, når du står med en der har kompetencer indenfor byggerådgivning, og der giver eksempler på, hvad du særligt skal være opmærksom på som nybygger.

Ingen hår i postkassen

Kontakt eventuelt byggesagkyndig Ole fra Ingeniørconsult, og hør mere om dine muligheder, når du skal købe et nybygget hus, eller selv vil igang med projektet, så ungår du at få “håret i postkassen”

Rigtig god fornøjelse med det nye hus.