JUAL er mere end bare en leverandør

Når du handler med JUAL

Hver dag gør vi, hvad vi kan, for at hjælpe vores kunder godt i mål med deres projekter. JUAL er din samarbejdspartner når du vil have en professionel og imødekommende sparring indenfor branchens områder. Vi hjælper gerne med særlige ønsker til produkter, logistikløsninger, dokumentation eller andet.

Når du handler med JUAL, vil du opleve et stærkt engagement fra alle medarbejder, som går langt for at hjælpe og imødekomme dine ønsker. Vi har altid sat en ære i at leve op til vores kunders forventninger og behov – og gerne lidt til. Når du har brug for vejledning om materialer, udformning, dimensioner eller andet vedrørende både specialprodukter og standardprodukter, står vi klar til at hjælpe. Vi har 50 års erfaring og har prøvet det meste i branchen.

 

Et ord er et ord. Igennem mange år har vi opbygget en stærk kultur, hvor vi holder hvad vi lover hinanden. Det gør os til en troværdig og pålidelig samarbejdspartner, hvilket vores mange og lange kunderelationer også vidner om. Det er stærke værdier, som vi hos JUAL sammen dyrker hver dag.

 

Kvalitetsprodukter til tag og facade

I Danmark er vi markedsledende indenfor tag- og facadetilbehør. Vores produkter sælges primært under eget navn til grossister, byggemarkeder, større byggevirksomheder eller direkte til håndværkervirksomheder.
Eksportkunder er typisk grossister som forhandler tagtilbehør, producenter af tagmembraner – tagpap eller tagfolie – samt andre producenter af byggematerialer, som integrerer produkter fra JUAL i deres systemer.

 

Vi tilbyder et bredt og dybt sortiment af tilbehør til tag og facade. Sortimentet til især tagpaptage omfatter produkter til afvanding, udluftning, inddækning m.m. samt bygningsprofiler, som afslutter tagkonstruktionen. Blandt andet producerer vi dagligt kilometervis af bygningsprofiler i et væld af farver og udformninger, som monteres på tage, på facader og ved vinduer og døre.

Vi udvikler løbende nye produkter på baggrund af udvikling i markederne eller i direkte samarbejde med vores kunder. Udover at tilbyde vores eget store produktsortiment leverer vi også unikke produkter til private label og OEM-kunder.

 

Produkter efter dit behov

Vi er specialiserede i at fremstille produkter som matcher vores kunders behov, og sætter en ære i at levere produkter indenfor vores standardkategori, som er fremstillet til en konkret opgave – hvor vi gerne tilpasser på mål, materialer m.m.
Sammen er vi bedst – du kender kravene til byggeopgaven, og vores kompetencer hjælper dig i mål. Vi møder også gerne op på byggepladsen, hvor vi sammen måler op og skitserer den bedste løsning.
Vi kan producere ud fra tegningsmateriale, skitser eller en snak over telefon – JUALs medarbejdere kan deres håndværk, og kan lide en udfordring.