Hvad gør du, hvis du oplever vand i kælderen?

Vand i kælderen er ikke særligt sjovt. Det er nok en frygt de fleste, som har et hus med kælder, kan nikke genkendende til. Det er en yderst ubehagelig oplevelse, og det kan være, at du synes, det er svært at finde ud af, hvad du skal stille op. Vand i kælderen kan komme af flere forskellige årsager, og det er vigtigt, at du hurtigst muligt finder ud af, hvad det kommer af, så du kan få rettet op på problemet.

Kloakvand i kælderen 

Har du et hus, som ligger lavt i forhold til kloaksystemet, vil du desværre også have en øget risiko for, at der vil komme kloakvand i din kælder. Du kan kende kloakvandet på, at det er mørkt og vil have en ubehagelig lugt. Du vil med stor sandsynlighed ikke være i tvivl, hvis det er kloakvand, du har i din kælder. En forklaring på kloakvand i kælderen kan være et tilstoppet eller ødelagt kloaksystem. Her bør du hurtigst muligt få fat i professionel hjælp. Heldigvis kan du få akut kloakservice døgnet rundt alle årets dage. Kloakvand i kælderen kan også opstå som følge af kraftig nedbør og oversvømmelse, som kan være med til at belaste kloaksystemet under dit hus. 

Grundvand i kælderen 

Hvis vandet i din kælder er rent og har en klar farve, vil det formentlig være grundvand, der er havnet i din kælder. Det vil ikke lugte dårlig, som det ville, hvis det var kloakvand. Grundvand er regnvand, som er sivet ned gennem jordens mange lag. Grundvandet kan ende i din kælder, hvis du har utætte vægge, gulve eller vandrør, og det vil ofte ske i forbindelse med langvarig kraftig nedbør. Risikoen for grundvand i kælderen stiger, jo længere nede i jorden din kælder er. Med et godt omfangsdræn kan du mindske risikoen for grundvand i din kælder betydeligt. 

Vand i kælderen — hvad gør du nu? 

Hvis du oplever vand i kælderen, er det en god idé, at du starter med at tage en masse billeder af skaden, der er sket. På den måde har du god dokumentation, så du lettere kan dokumentere, hvad du har mistet af værdi samt hvilke skader, der skal udbedres. Det er særligt vigtigt, når du skal melde det til forsikringen. Herefter bør du få vandet væk hurtigst muligt, så der sker mindst mulig skade. Se om du kan nå at redde nogle af de ting, du har din kælder og få derefter gjort rent. Særligt hvis det er kloakvand, du har i kælderen, er det vigtigt at få gjort grundigt rent, da det indeholder mange bakterier. Du kan med fordel få hjælp til oprydning og rengøringsarbejdet af professionelle.