Husker du at føre tilsyn med dine kraner?

Det er yderst vigtigt, at der føres løbende og grundig kontrol med kraner og andet løfteudstyr. Årsagen skal findes i, at netop denne type udstyr kan resultere i slemme personskader – eller skader på inventar – hvis ikke det behandles med respekt og løbende vedligeholdes. Sker dette ikke, stiger risikoen for, at der kan gå noget galt, hvilket kan ende galt.

Arbejdstilsynet skriver da også om kraner og løfteudstyr, at ”det skal kunne betjenes sikkert og sundhedsmæssigt forsvarligt”. Som arbejdsgiver er det naturligvis op til dig at sikre, at udstyret er forsvarligt og lever op til de instruktioner, der er givet fra producenten.

Mindst en gang årligt skal der foretages en hovedkontrol af kranen, ligesom den type kran, som anvendes til brug udendørs, skal have en særlig 10 års kontrol hvert 10. år.

Dertil er det vigtigt, at der altid foreligger dokumentation og instrukser, så personale er klar over, hvordan de skal betjene en kran korrekt. Dette er igen med henblik på, at der ikke skal opstå ulykker.

Få en servicevirksomhed tilknyttet

En god idé, hvis man ikke selv er i stand til at vedligeholde udstyret, er, at man får en virksomhed med ekspertise inden for feltet til at bistå med vedligeholdelse og kontrol.

Med denne type kranservice er man dermed sikker på, at der altid er en ekspert til at efterse og udfylde dokumentationen for, at kanen eller løfteudstyret er blevet kontrolleret som det skal, så man som arbejdsgiver lever op til de lovpligtige regler.

Med en virksomhed tilknyttet, som kan stå for alt det praktiske i forbindelse med service, er det lettere at være tryg ved sit udstyr og vide, at der bliver efterset hvor det er nødvendigt. Dermed er der fjernet en potentiel hovedpine for de virksomheder, der ikke har kapaciteten til at klare opgaverne selv. Det giver både mere tid til kerneopgaver og større sikkerhed for grundige tjek fra eksperterne.