Har I brug for procesventilation eller procesudsugning på arbejdspladsen?

God procesventilation sikrer dine medarbejderes sundhed og sikkerhed

Er du ejer af – eller medarbejder i – en industri- eller produktionsvirksomhed, vil I med garanti have udfordringer vedrørende indeklima i en eller anden grad. Hvis virksomheden producerer produkter som møbler, plastik eller kemiske produkter, vil produktionsprocessen danne sundhedsskadelige stoffer, der på sigt kan skade medarbejderne. Heldigvis findes der en løsning på problemet – procesventilation.

Hvad er procesventilation?

Procesventilation er egentlig bare en betegnelse for ventilation af en arbejdsproces. Denne type ventilation bruges til at fjerne forurenende partikler i luften fx i form af støv og gas. Fjerner man ikke de forurenende stoffer, vil medarbejdere indånde den forurenede luft, hvilket på sigt kan være sundhedsfarligt. Nogle forurenende partikler er også brandbare, og udgør dermed en eksplosionsfarer i det pågældende arbejdsområde.

Ventilationsanlæggets udsugningspunkt placeres så tæt på arbejdsprocessen som overhovedet muligt, for at kunne fjerne mest mulig forurening fra luften, inden det spreder sig til andre steder.

Hvornår er procesventilation relevant?

Procesventilation er relevant, så snart der opstår partikelforurening som resultat af en arbejdsproces, hvilket der ofte gør i industri- og produktionsvirksomheder, der fx arbejder med metal, træ, mineraler, plastik, kemikalier og fødevarer.

Vælg det rigtige procesventilationsanlæg, der passer til virksomhedens behov

At vælge det rigtige procesventilationsanlæg kan være svært – især hvis man ikke er uddannet inden for branchen. Derfor kan det godt betale sig at alliere sig med nogen, der har den nødvendige ekspertviden på området. En ekspert kan nemlig rådgive jer i forbindelse med valg af anlægstype og hjælpe jer med at få anlægget fintunet og tilpasset virksomhedens samt medarbejdernes unikke behov.

Technor har mange års erfaring inden for procesventilation. Har I brug for rådgivning og/eller hjælp til projektering af et mere kompliceret anlæg, kan de hjælpe jer godt i mål.