Derfor bør du kende til inkassoreglerne

Som virksomhed vil din økonomi ofte afhænge af, at dine kunder betaler deres fakturaer. Derfor er det naturligvis vigtigt, at du holder øje med, om kunderne formår at betale fakturaerne til tiden, og hvis de ikke gør dette, må du hurtigt skride til handling og finde ud af, om der er tale om en forglemmelse eller en dårlig betaler. Hvis der er tale om sidstnævnte, kan du muligvis være nødt til at sende sagen til inkasso, så du kan få inddrevet dine penge.

Hvornår kan jeg sende en sag til inkasso?

Før du kan sende en sag til inkasso, kræver det, at du har sendt din kunde en rykker, som der skal være en frist på ti dage på. Hvis du på denne måde kan få kunden til at anerkende gælden og til at indgå et forlig om betaling, kan sagen gå videre til inkasso.

Hvis dette derimod ikke lykkes, vil sagen gå videre til Retslig inkasso. Det vil altså sige, at sagen går videre til retten, hvor der vil blive fundet en løsning på, hvordan pengene kan inddrives.

Få professionel hjælp til inkassosager og undgå dårlige betalere

Det er aldrig sjovt at skulle stå i en inkassosituation, og derfor er det om at komme hurtigst og så gnidningsfrit som muligt ud af en inkassosag. Dette sker nemmest, hvis du får hjælp fra et inkassofirma, der ved, hvordan inkasso og dårlige betalere kan håndteres på en hensigtsmæssig måde.

Udover at inkassobureauet kan hjælpe dig med at inddrive dine nuværende krav, kan de også hjælpe dig med forebyggelse mod dårlige betalere. Forebyggende tiltag kan blandt andet være at optimere dine rykkerprocedurer og fakturastandarder, hvilket et inkassofirma er eksperter i.

Hvis du vil vide mere om inkasso generelt, eller hvis du gerne vil påbegynde et samarbejde med et inkassofirma, kan du læse mere med det samme.