Brandisolering af ejendomme

Brandisolering er et af de afgørende elementer for at sikrer bygninger og konstruktioner mod brand. Med de forskellige materialer og konstruktionsdele, som er anvendt ved byggeriet, kan fokusset også være at de skal forhindre at bygningen står i flamme. Dette kan gøres ved at konstruere bygninger i ikke brandvenlige materialer, eller selvfølgelig brandisolering.

I Danmark findes deres også forskellige krav til brandisolering til diverse boliger og bygninger. Her findes der blandt andet en lov om brandsikring af ældre beboelsesbygninger. Derfor er det vigtigt som sparringspartner at være opdateret på de seneste love og regler inden for brandsikring og brandisolering.

Indenfor brandsikring og brandisolering, er Rockwool et af de bedste materialer, til sikring mod brand i en bygning eller konstruktion. Rockwool er nemlig lavet af stenuld, som er produceret af sten, og som de fleste ved, så kan sten ikke brænde. Rockwool har hermed en stor fordel, indenfor isoleringsbranchen som de andre isoleringsproducenter ikke har, nemlig deres modtagelighed mod høje temperaturer. Rockwool kan tåle mere end 1000 grader uden at smelte, som et af de eneste isoleringsmaterialer i verden.

At den givne Rockwool ikke smelter under en brand, er en utrolig vigtig betydning og er meget afgørende for hvor ilden spreder sig, og hvor hurtigt det sker. Ved at den givne Rockwool ikke smelter, er isoleringen med til at holde iltniveauet nede på et minimum, som gør at ilden ikke kan sprede sig i en lige så hurtig og effektiv fart.

 

Varmeisolering inden for teknisk isolering

Varmeisolering er faktisk et af hovedbegreberne når vi taler om teknisk isolering. Varmeisolering er en hurtig og effektiv metode, at spare penge på varmeregningen, og derfor på langsigt en billig økonomisk løsning.

Når vi taler om varmeisolering, er det oftest om isolering af varmerør og varmeanlæg, som er en overkommelig og forholdsvis billig løsning, til hurtigt at spare penge på den kommende varmeregning. Energiforbedringer for både miljøet og de økonomiske fordele der følger, skal jo starte et sted, så hvorfor ikke starte ved varmeanlægget og varmerørene.

Ved en montering af varmeisolering på f.eks. varmerør, får du den ønskede effekt ved dine varmerør. Her har du mulighed for at transportere og lede varmen hen, til hvor den ren faktisk ønskes, uden noget af varmen går til spilde.

En god investering vil være at efterisolere i de rum hvor der ingen opvarmning er. Dette kan bl.a være efterisolering af varmerør i f.eks. kælder og loft.

Der findes i dagens Danmark flere argumenter for at implementere varmeisolering, fremfor at anvende en anden form for varmekilde. Som tommelfingerregel taber varmen energi, jo længere et varmerør er, uanset temperatur. Derfor er det en fornuftig ide at varmeisolere disse rør, da det kan være med til at formindske tabet af varmen og energien.

Ydermere findes der også mange sidegevinster ved at varmeisolere de forskellige vandrør. Du har mere kontrol over hvor varmen skal sendes hen og får det maksimale ud af varmeudnyttelsen. For at isolere de forskellige varmerør, anvendes typisk rørskåle. Rørskåle er en form for kappemed isolering udover sig.