Bæredygtig asfaltarmering til de danske veje

I de seneste år er der i stigende grad blevet sat højere krav til vores belægninger i form af mere tung trafik på vejene, og dermed et øget behov for vedligeholdelse og forstærkning. Samtidig sætter udviklingen af selvkørende biler ekstra pres på belægningskonstruktionerne, idet mere ensartet køremønstre vil medføre accelererede effekter på skader som sporkøring og revne gennemslag. 

Eksperter sætter fokus på selvkørende bilers påvirkning på vejene

Flere eksperter forudsiger, at kapaciteten af køretøjer på vejene vil tage nye højder med selvkørende biler, da de vil tiltrække en større del af trafikken med private biler, da flere vil vælge bilen frem for anden transport. Det skaber naturligvis nye udfordringer til måden at dimensionere vejene på med en øget efterspørgsel på stærke og robuste løsninger. 

Asfaltarmeringsnet som stærk bindeled i vejbelægninger

Asfaltbelægninger er den mest anvendte belægningstype på verdensplan, er en måde at imødekomme disse nye udfordringer på at introducere asfaltarmeringsnet i vejbelægninger. Mange af disse forstærkningsnet er født med en høj stivhed, samt trækstyrke, som er med til at reducere forskydning- og trækspændinger i asfalt lagene. Korrekt montering af asfaltarmering i vejene kan være med til at reducere CO₂-udledning, samt reducere livscyklusomkostninger til gavn for samfundet, som er kæmpe faktorer i det store billede, hvor vejen verden over vil kunen styrkes på den mest hensigtsmæssige måde. Det er godt for miljøet.