Arbejde med kloak og afløb

Det er vigtigt, at spildevand og regnvand ledes væk via kloakken, så du slipper for lugtgener og andre problemer. Regnvand kan skabe store problemer med fugt eller skimmelsvamp, hvis ikke det ledes væk. Brud på kloakledningen kan betyde lugtgener fra afløb, og at fx rotter tiltrækkes.

Du skal huske, at inden du påbegynder arbejde med at etablere regnvandsfaskiner eller den slags i haven, så skal det anmeldes til kommunen. Og der er meget præcise regler om hvilke dele af arbejdet, du selv må lave.

Kloakarbejde er for fagmanden

En faskine er sådan et slags depot for regnvand, hvor man leder vandet hen. Det er et hul i jorden, fyldt med legasten eller andet. Her kan vandet stå og sive stille og roligt ned i jorden. Det er tit langt den billigste løsning, fordi du sparer tilslutning til kloakken.

Den del af arbejdet omkring faskiner, som du godt selv kan og må lave, handler om selve etableringen af faskinen, sætte rør og tagbrønd. Det øvrige arbejde skal udføres af en autoriseret kloakmester. Husk også at når arbejdet er afsluttet, så skal kommunen orienteres om resultatet.

I området omkring Kalundborg, Slagelse og Sorø kan du finde en fagmand, der kan levere alt i kloak.

Afløb

Hvis dit afløb stopper, så kan du rense det selv. Det kan måske klares med en svupper eller en afløbsrenser. Det kan også løses kemisk ved hjælp af afløbsrens, der opløser fedt og hår eller andre propper, der måtte være dannet i systemet. Rengøring af vandlåse under vaske er også noget, du kan gøre selv.

Hvis det er selve kloakken, der er stoppet, så er det en opgave for fagmanden. Det kræver ofte specialudstyr, som fx tv-udstyr til at lave en inspektion, hvor man lokaliserer og diagnosticerer problemet. Der kan også være brug for en slamsuger. Det er også en opgave for fagmanden at etablere rottebekæmpelse.